[PHP-users 9407] Re: セル内改行のあるEXCELファイルの読み込み

SAWAI-Syusuke php-users@php.gr.jp
Tue, 20 Aug 2002 15:54:27 +0900


-----------1029826466--312202864
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp

さわいです。

> 武井です。
> 
>  セル内に改行のあるEXCELファイルをタブ区切りのテキストファイルに
> エクスポートし、それを一行ずつ読み込みたいのですが、テキストファイルでは
> セル内で改行しているところで、改行してしまい、思うように読み込めません。
> 
>  つまりEXCELファイルに当たる一行の部分を、PHPから読み込ませるときも
> 一行のデータとして読み込ませたいのです。
> 
>  どのように処理をすればよいのでしょうか。ご教示願います。

どうなってるのか やってみた。添付したファイルは
Boo1.xlsを タブ区切りで 出力した結果がBook1.txt です。

改行のを含むセルは "" で 囲って出力されるようです。
" があったら  次の行を連結 すれば いいと 思います。

で、 データ中に " が 存在する場合は "" として 出力されてるようなので
奇数個存在してるときに 連結すると良いみたいですよ。
(例 A"B → "A""B" と 出力される)

で、 連結が終了したら ""→" と tab+" →tab と  "+tab→tab へ置換すれば 
お望みのかたちで よみこめると 思います。


-----------1029826466--312202864
Content-Transfer-Encoding: Base64
Content-Type: application/octet-stream;
 name="Book1.txt"
Content-Disposition: attachment;
 filename="Book1.txt"

YQliCWMJImQKZSIJgoYNCoKHCYKICSJJCoKKIglLCQ0KbG1uCQkJCQ0K

-----------1029826466--312202864
Content-Transfer-Encoding: Base64
Content-Type: application/vnd.ms-excel;
 name="Book1.xls"
Content-Disposition: attachment;
 filename="Book1.xls"

0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAABAAAAGQAAAAAA
AAAAEAAA/v///wAAAAD+////AAAAABgAAAD/////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////8JCBAAAAYFABcZzQfBQAAABgEAAOEAAgCwBMEA
AgAAAOIAAABcAHAAAwABVTCPMEQwICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgIEIAAgCwBGEBAgAAAMABAAA9AQYAAQACAAMAnAACAA4AGQACAAAA
EgACAAAAEwACAAAArwECAAAAvAECAAAAPQASAOABLQB8KQkkOAAAAAAAAQBYAkAAAgAAAI0A
AgAAACIAAgAAAA4AAgABALcBAgAAANoAAgAAADEAIADcAAAA/3+QAQAAAACAAAgBLf8z/yAA
MP+0MLcwwzCvMDEAIADcAAAA/3+QAQAAAACAAAgBLf8z/yAAMP+0MLcwwzCvMDEAIADcAAAA
/3+QAQAAAACAAAgBLf8z/yAAMP+0MLcwwzCvMDEAIADcAAAA/3+QAQAAAACAAAgBLf8z/yAA
MP+0MLcwwzCvMDEAIADcAAAA/3+QAQAAAACAAAgBLf8z/yAAMP+0MLcwwzCvMDEAIAB4AAAA
/3+QAQAAAAOAAAgBLf8z/yAAMP+0MLcwwzCvMB4EGAAFABMAACJcIiMsIyMwOyJcIlwtIywj
IzAeBB0ABgAYAAAiXCIjLCMjMDtbUmVkXSJcIlwtIywjIzAeBB4ABwAZAAAiXCIjLCMjMC4w
MDsiXCJcLSMsIyMwLjAwHgQjAAgAHgAAIlwiIywjIzAuMDA7W1JlZF0iXCJcLSMsIyMwLjAw
HgQ3ACoAMgAAXyAiXCIqICMsIyMwXyA7XyAiXCIqIFwtIywjIzBfIDtfICJcIiogIi0iXyA7
XyBAXyAeBC4AKQApAABfICogIywjIzBfIDtfICogXC0jLCMjMF8gO18gKiAiLSJfIDtfIEBf
IB4EPwAsADoAAF8gIlwiKiAjLCMjMC4wMF8gO18gIlwiKiBcLSMsIyMwLjAwXyA7XyAiXCIq
ICItIj8/XyA7XyBAXyAeBDYAKwAxAABfICogIywjIzAuMDBfIDtfICogXC0jLCMjMC4wMF8g
O18gKiAiLSI/P18gO18gQF8gHgQaABcAFQAAXCQjLCMjMF8pO1woXCQjLCMjMFwpHgQfABgA
GgAAXCQjLCMjMF8pO1tSZWRdXChcJCMsIyMwXCkeBCAAGQAbAABcJCMsIyMwLjAwXyk7XChc
JCMsIyMwLjAwXCkeBCUAGgAgAABcJCMsIyMwLjAwXyk7W1JlZF1cKFwkIywjIzAuMDBcKeAA
FAAAAAAA9f8gAAAAAAAAAAAAAADAIOAAFAABAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAABAAAA
9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAACAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAACAAAA9f8gAAD0
AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAA9f8gAAD0AAAAAAAA
AADAIOAAFAAAAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAA
FAAAAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAA
9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAA9f8gAAD0
AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAA9f8gAAD0AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAAAA
AADAIOAAFAAFAAkA9f8gAAD4AAAAAAAAAADAIOAAFAAFACYA9f8gAAD4AAAAAAAAAADAIOAA
FAAFACgA9f8gAAD4AAAAAAAAAADAIOAAFAAFAAYA9f8gAAD4AAAAAAAAAADAIOAAFAAFAAgA
9f8gAAD4AAAAAAAAAADAIOAAFAAAAAAAAQAoAAAQAAAAAAAAAADAIJMCBAAQgAX/kwIEABGA
Bv+TAgQAEoAD/5MCBAATgAf/kwIEABSABP+TAgQAAIAA/2ABAgAAAIUADQCXBwAAAAAFAEJv
b2sxhQAOAHgJAAAAAAYAU2hlZXQyhQAOAH8KAAAAAAYAU2hlZXQzjAAEAFEAUQDBAQgAwQEA
AGBpAQD8AAQBCgAAAAoAAAABAAQQAAAAYQEADAAGADUAAAAAAAAAAAABAAQQAAAAYgEADAAG
ADUAAAAAAAAAAAABAAQQAAAAYwEADAAGADUAAAAAAAAAAAADAAQQAAAAZAplAQAMAAYANQAA
AAAAAAAAAAEABRAAAABG/wEADAAGADUAAAAAAAAAAAABAAUQAAAAR/8BAAwABgA1AAAAAAAA
AAAAAQAFEAAAAEj/AQAMAAYANQAAAAAAAAAAAAMABRAAAABJAAoASv8BAAwABgA1AAAAAAAA
AAAAAQAEEAAAAEsBAAwABgA1AAAAAAAAAAAAAwAEEAAAAGxtbgEADAAGADUAAAAAAAAAAAD/
ABIACACBBgAADAAAAEsHAADWAAAACgAAAAkIEAAABhAAFxnNB8FAAAAGAQAACwIUAAAAAAAA
AAAAAwAAAFMIAAAzCQAADQACAAEADAACAGQADwACAAEAEQACAAAAEAAIAPyp8dJNYlA/XwAC
AAEAKgACAAAAKwACAAAAggACAAEAgAAIAAAAAAAAAAAAJQIEAAAADgGBAAIAwQQUAAAAFQAA
AIMAAgAAAIQAAgAAAKEAIgAAAA4BAQABAAEABAAAAAAA/Knx0k1i4D/8qfHSTWLgPwAAVQAC
AAgAAAIOAAAAAAADAAAAAAAFAAAACAIQAAAAAAAFABwCAAAAAAABDwAIAhAAAQAAAAUAHAIA
AAAAAAEPAAgCEAACAAAABQAOAQAAAAAAAQ8A/QAKAAAAAAAPAAAAAAD9AAoAAAABAA8AAQAA
AP0ACgAAAAIADwACAAAA/QAKAAAAAwAVAAMAAAD9AAoAAAAEAA8ABAAAAP0ACgABAAAADwAF
AAAA/QAKAAEAAQAPAAYAAAD9AAoAAQACABUABwAAAP0ACgABAAMADwAIAAAA/QAKAAIAAAAP
AAkAAADXAAoAyAAAACgARgA4AD4CEgC2BgAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAdAA8AAwMAAAAAAAEA
AwADAAAA7wAGAAYANQAAAAoAAAAJCBAAAAYQABcZzQfBQAAABgEAAAsCEAAAAAAAAAAAAAAA
AAAwCgAADQACAAEADAACAGQADwACAAEAEQACAAAAEAAIAPyp8dJNYlA/XwACAAEAKgACAAAA
KwACAAAAggACAAEAgAAIAAAAAAAAAAAAJQIEAAAADgGBAAIAwQQUAAAAFQAAAIMAAgAAAIQA
AgAAAKEAIgAAAA4BAQABAAEABAEAAAAA/Knx0k1i4D/8qfHSTWLgPwAAVQACAAgAAAIOAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAPgISALYAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAB0ADwADAAAAAAAAAQAAAAAAAADv
AAYABgA1AAAACgAAAAkIEAAABhAAFxnNB8FAAAAGAQAACwIQAAAAAAAAAAAAAAAAADcLAAAN
AAIAAQAMAAIAZAAPAAIAAQARAAIAAAAQAAgA/Knx0k1iUD9fAAIAAQAqAAIAAAArAAIAAACC
AAIAAQCAAAgAAAAAAAAAAAAlAgQAAAAOAYEAAgDBBBQAAAAVAAAAgwACAAAAhAACAAAAoQAi
AAAADgEBAAEAAQAEAAAAAAD8qfHSTWLgP/yp8dJNYuA/AABVAAIACAAAAg4AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAA+AhIAtgAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAHQAPAAMAAAAAAAABAAAAAAAAAO8ABgAGADUA
AAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/v8AAAUAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAOCFn/L5T2gQ
q5EIACsns9kwAAAAoAAAAAcAAAABAAAAQAAAAAQAAABIAAAACAAAAFgAAAASAAAAaAAAAAwA
AACAAAAADQAAAIwAAAATAAAAmAAAAAIAAACkAwAAHgAAAAcAAACCs4LtgqIAAB4AAAAHAAAA
grOC7YKiAAAeAAAAEAAAAE1pY3Jvc29mdCBFeGNlbABAAAAAAKbPphNIwgFAAAAAAJRnIBRI
wgEDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAP7/AAAFAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAC1c3VnC4bEJOXCAArLPmu
MAAAANwAAAAJAAAAAQAAAFAAAAAPAAAAWAAAABcAAABkAAAACwAAAGwAAAAQAAAAdAAAABMA
AAB8AAAAFgAAAIQAAAANAAAAjAAAAAwAAAC0AAAAAgAAAKQDAAAeAAAABAAAAE9UUwADAAAA
/AoJAAsAAAAAAAAACwAAAAAAAAALAAAAAAAAAAsAAAAAAAAAHhAAAAMAAAAGAAAAQm9vazEA
BwAAAFNoZWV0MgAHAAAAU2hlZXQzAAwQAAACAAAAHgAAAA0AAACDj4Fbg06DVoFbg2cAAwAA
AAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAABAAAAAgAAAAMAAAAEAAAABQAAAAYAAAAHAAAA/v///wkAAAAKAAAACwAAAAwAAAANAAAA
DgAAAA8AAAD+////EQAAABIAAAATAAAAFAAAABUAAAAWAAAAFwAAAP7////9/////v//////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////1IAbwBvAHQAIABFAG4AdAByAHkAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAUB//////////8CAAAA
IAgCAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/v///wAAAAAAAAAAVwBvAHIA
awBiAG8AbwBrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAABIAAgH///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAABAAAAAAAAAFAFMAdQBtAG0AYQByAHkASQBuAGYAbwByAG0AYQB0AGkAbwBuAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAACAQEAAAADAAAA/////wAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAEAAAAAAAAAUARABvAGMAdQBtAGUAbgB0AFMA
dQBtAG0AYQByAHkASQBuAGYAbwByAG0AYQB0AGkAbwBuAAAAAAAAAAAAAAA4AAIB////////
////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAQAAAAAAAA

-----------1029826466--312202864--